11 de gener 2016

Missa de Sant Sebastià 2016

Diumenge, 24 de gener de 2016 a les 11:30 h
 Esglèsia de la Mare de Déu dels Àngels - Silla

PROGRAMA

Coral Polifònica i Grup Orquestral de "La Lírica" de Silla
  • ENTRADA: Veni Domine  ............................... Felix Mendelssohn
  • GLÒRIA: Missa del Papa Joan XXIII ............... Albert Taulé
  • AL.LELUIA: Joia en el món  ............................ G.F. Haendel
  • OFERTORI: Ave Maria  .................................. Franz Schubert
  • SANT: Missa del Papa Joan XXIII  ................... Albert Taulé
  • ANYELL DE DEU: Missa del Papa Joan XXIII ..... Albert Taulé
  • COMUNIÓ: 
  1. Ave Verum Corpus ................ W.A. Mozart
  2. Illuxit Nobis Hodie ................. Albert Alcaraz
  • EIXIDA: Gojos a Sant Sebastià ....................... Arr. J. Salvador Llàcer


DIRECTOR: José Duce Chenoll