17 de juliol 2014

Missa del Crist 2014

Dimecres, 6 d'agost de 2014 a les 11:00 h
 Esglèsia de la Mare de Déu dels Àngels - Silla

PROGRAMA

Coral Polifònica i Grup Orquestral de "La Lírica" de Silla
 • ENTRADA: Al.leluia (del Messies) ................................ J.F. Häendel
 • GLÒRIA: Gloria (de la missa Theresa) * ....................... J. Haydn
 • AL.LELUYA:  Adaptació del Glòria (del Glòria)  ................ A.. Vivaldi
 • OFERTORI: Agnus Dei (de la missa de Rèquiem) * ......... W.A. Mozart
 • SANT: Sanctus (de la missa de Rèquiem) ...................... W.A. Mozart
 • BENEDICTUS: Benedictus (de la missa de Rèquiem) ....... W.A. Mozart
 • COMUNIÓ: Agnus Dei (de la missa de la Coronació) ........ W.A. Mozart
 • EIXIDA: Himne al Santíssim Crist de Silla ........................ J. Lluesa

   SOLISTES 

  Sopranos: Isabel Llácer, Verónica Llácer, Marina Cerdán
  Contralt: Xelo González
  Tenor: Jorge Navarro
  Baixos: F. Xavier Gomis, Miguel A. Ariza, Paco Navarro

DIRECTOR: Juan Salvador Llácer Celda

* Cantada per primera vegada per la Coral Polifònica