30 de juliol 2009

Misses Festes del Crist

MISSA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
5 d’Agost de 2009 a les 20.00 hrs.
 • Entrada ..... Ave Maria ........... T.L. de Victoria
 • Kyrie ......... Missa ................. Albert Taulé
 • Glòria ........ Missa ................. Albert Taulé
 • Al.leluia ..... Lloem tots Déu ... Teleman
 • Ofertori ..... Magnificat ........... J.S. Bach

(Contralt Solista: Xelo Gonzàlez)

 • Sant .......... Missa ................. Albert Taulé
 • Agnus Dei .. Missa ................. Albert Taulé
 • Comunió ... Ave Verum ......... W.A. Mozart
 • Eixida ........ Himne a la Mare de Déu (Arr. JS Llácer)

DIRECTOR: JUAN SALVADOR LLÁCER
Acompanya: GRUP ORQUESTRAL DE LA LÍRICA

*****************************************

MISSA DEL SANTISSIM CRIST DE SILLA
6 d’Agost de 2009 a les 12.00 hrs.

 • Entrada .... Gratias Agimus (Missa Theresa) ... J. Haydn

(Soprano Solista: Mª Carmen Romeu)

 • Glòria ......... Gloria ........................... A. Vivaldi
 • Al.leluia ...... Al.leluia ......................... J.F. Häendel
 • Ofertori ...... Ave Maria ..................... P. Mascagni

(Soprano Solista: Mª Carmen Romeu)

 • Sant .......... Missa de la Coronació .... W.A. Mozart
 • Agnus Dei .. Missa de la Coronació .... W.A. Mozart
 • Comunió .... Ave Maria ..................... Rossini

  ....... Salve Regina .................. Pérez Moya

 • Eixida ........ Himne al Crist de Silla .... J. Lluesa

DIRECTOR: JUAN SALVADOR LLÁCER
Acompanya: GRUP ORQUESTRAL DE LA LÍRICA