23 de desembre 2008

Concert de Nadal 2008 (Nessum Dorma)

Vídeo incomplet per errada de la càmara de gravació


Director: Juan Salvador Llácer Celda